De praktijk van dr Tine Oosterlinck richt zich op uiteenlopende uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens het ontwikkelingstraject van kinderen en jongeren. Ze omvat:

  • diagnostiek en begeleiding van ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, Tourette, leerstoornissen);

  • diagnostiek en begeleiding van emotionele en kinderpsychiatrische kwesties (gedragsstoornissen, stemmingsstoornissen zoals depressie, dwang en ticstoornissen, slaapstoornissen, eetproblemen); 

  • medicamenteuze opvolging van kinderpsychiatrische ziektebeelden.

O.w.v. een lange wachtlijst zijn nieuwe aanmeldingen momenteel niet mogelijk.